ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εμείς στην ALUSEC μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Με κουφώματα μεγάλων διαστάσεων, custom made σχημάτων ( κυκλικά, τριγωνικά) καθώς και αίθρια και στέγαστρα.